PDB: Praktijkdiploma Boekhouden

1 min read

Wanneer je een opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) volgt, krijg je een goed inzicht in de administratieve en bedrijfseconomische processen van een bedrijf. Zodra je de opleiding hebt afgerond, kun je de boekhouding voeren van een kleine of middelgrote onderneming. De opleiding bestaat uit drie onderdelen: de kostencalculatie, de financiering en de bedrijfsadministratie.

 

Bij kostencalculatie wordt aandacht besteed aan calculaties met betrekking tot kostprijs, winst, verkoopprijs, afschrijving en meer. Bij het onderdeel financiering wordt gekeken naar rechtsvormen, eigen en vreemd vermogen en kengetallen voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Bij bedrijfsadministratie gaat het over financiële administratie en alle zaken die hierbij komen kijken. Denk hierbij aan voorzieningen, in- en verkopen, dagboeken en subadministraties.

 

De opleiding PDB

Een groot voordeel is dat Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) een opleiding is die je kunt volgen zonder dat je een specifieke vooropleiding nodig hebt. Wel is het slim om genoeg kennis te hebben dat vergelijkbaar is met het niveau van de opleidingen Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie. Er zijn in totaal 28 lessen in deze opleiding. Wel moet rekening houden met een dagdeel dat je kwijt bent een huiswerk. Hoeveel tijd je hieraan kwijt bent is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Nadat de lessen zijn afgerond krijg je een examen. Het diploma dat je krijgt na het succesvol afronden van de lessen is hoog aangeschreven bij werkgevers. Je hebt dus een grote kans dat je een goede baan vindt bij een klein of middelgroot bedrijf waar je de boekhouding op je kan nemen.